Contact

Pol Brandwacht Service
Litasweg 24
1060 RV Amsterdam

Tel: 06 17 118 074
Email: info@polbrandwachtservice.nl

Waar kunt u onze brandwachten voor inzetten?

Door rampen, zoals in Enschede, Volendam en de Schipholbrand, zijn de brandveiligheidsregels in Nederland drastisch aangescherpt. De brandweer wordt steeds strenger in het verlenen van een gebruikersvergunning voor een pand. Gaat de sprinklerinstallatie in onderhoud of valt de brandmeldcentrale uit, dan is het vaak uitsluitend nog toegestaan het pand te gebruiken als er een professionele brandwacht toezicht houdt.

Werkt uw bedrijf regelmatig met brandbare materialen zoals las of snij werkzaamheden dan bent u volgens de Arbo wetgeving verplicht brandwachten in te zetten. Ook bij het organiseren van evenementen moet u kunnen aantonen dat u brandpreventiemaatregelen heeft getroffen.

Na het invoeren van het arbeidstijdenbesluit zijn veel brandweer korpsen in de problemen gekomen met het invullen van het rooster. Wij van PBS zien dat veel korpsen een beroep doen op ons om brandwachten te leveren met verschillende disciplines.


Wat kunt u van onze brandwachten verwachten

Brandwacht Een brandwacht is opgeleid op de volgende onderdelen: Bandwachten zijn bij uitstek geschikt voor het begeleiden van werkzaamheden met een verhoogd risico. Ze controleren werkvergunningen, zien erop toe dat er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn en dat deze ook werken, hebben aandacht voor een opgeruimde en veilige werkomgeving. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren dan proberen ze de beginnende brand in de kiem te smoren, alarmeren ze brandweer en hulpdiensten en verlenen ze assistentie bij ontruiming en evacuatie.

Al ons brandweerpersoneel kan worden uitgerust met kazerne tenue en persoonlijke beschermingsmiddelen.