Contact

Pol Brandwacht Service
Litasweg 24
1060 RV Amsterdam

Tel: 06 17 118 074
Email: info@polbrandwachtservice.nl

Specialisatie

Vliegtuigbrandbestrijding

Altijd is de basiseis dat nieuwe medewerkers rijksgediplomeerd zijn, maar Brandwachten van PBS zijn ook op luchthavens actief. De brandwachten die hier worden ingezet zijn nog eens extra opgeleid en hebben de module vliegtuigbrandbestrijding gevolgd. Ze kunnen dus meedraaien als volwaardig lid van de luchthavenbrandweer.

Controlefunctionaris brandpreventie

Een van de hoofd taken is het toezicht houden en controlerende functie. De brandwacht controleert en registreert een ieder die een besloten ruimte betreed of verlaat. Tevens wordt er gecontroleerd op de procedures in het gebied en of er persoonlijke bescherming word gedragen. Ook controleren we op de geldigheid van werkvergunningen van medewerkers. Bij voorkomende calamiteiten word er door ons handelend opgetreden. Hierbij moet u denken aan het alarmeren van hulpdiensten zoals, brandweer , politie of ambulancedienst. Het handelen bij een beginnende brand of het in goede banen leiden van een ontruiming of evacuatie.

POMPBEDIENER

De pompbediener heeft als hoofdtaak het in bedrijf kunnen zetten van een mobiele of stationaire bluspomp. Zorgt ervoor dat er water op de slang komt voor de brandwachten welke een blussing moeten doen tijdens het ontstaan van brand. Pompbedieners kunnen worden ingezet bij evenementen waarbij een autospuitbezetting gewenst is, of bij een beroepskorps.